AS MOT - logo Przedsiębiorstwo handlowo-uslugowe motoryzacji - napis
oddział Polesie - stacja kontroli pojazdów Oddział Teofilów - stacja kontroli pojazdó
unia-europejska-loga

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa


- Nazwa inwestycji: nr WND-RPLD.03.02.00-00-055/10
„Zakup innowacyjnego wyposażenia do diagnostyki pojazdów, w celu podniesienia konkurencyjności firmy”
- Całkowita wartość projektu: 188 254,29 PLN
- Kwota dofinansowania z EFRR: 54 141,03 PLN


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego