AS MOT - logo  
STACJA KONTROLI POJAZDÓW kreska AUTO-SERWIS kreska AUTO-GAZ kreska FIRMA kreska KONTAKT
wymiana ogumienia
OGÓLNE INFORMACJE
PRZYGOTOWANIE POJAZDU 
DO BADANIA TECHNICZNEGO
CENNIK
Pracujemy w godzinach: 
pn.-pt. 6.30 - 21.00 
sob. 7.00 - 20.00

STACJA KONTROLI POJAZDÓW > PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO BADANIA TECHNICZNEGO

Zgłaszając pojazd do badania technicznego, powinniśmy przedlożyć następujące dokumenty:
- dowód rejestracyjny, a w przypadku jego zagubienia kartę pojazdu (w przypadku braku dowodu
  rejestracyjnego oraz karty pojazdu skierowanie z Wydzialu Komunikacji)
- poświadczenie aktualnego badania zainstalowanych w pojeździe urządzeń podlegajacych
  dozorowi technicznemu (np. zbiornik LPG, winda zaladowcza)
Pamiętajmy: 
Na przedniej szybie pojazdu powinna znajdować sie nalepka identyfikacyjna (z numerem rejestracyjnym).
STACJA KONTROLI POJAZDÓW dolna-kreska AUTO-SERWIS dolna-kreska AUTO-GAZ dolna-kreska FIRMA dolna-kreska KONTAKT