AS MOT - logo napis
AUTO-SERWIS kreska STACJA KONTROLI POJAZDÓW kreska FIRMA kreska KONTAKT kreska PROJEKTY UE kreska ODDZIAŁ POLESIE
kontrola samochodów
OGÓLNE INFORMACJE
PRZYGOTOWANIE POJAZDU 
DO BADANIA TECHNICZNEGO
CENNIK
Pracujemy w godzinach: 
pn.-pt. 7.00 - 20.00 
sob. 7.00 - 20.00
STACJA KONTROLI POJAZDÓW > PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO BADANIA TECHNICZNEGO
Zgłaszając pojazd do badania technicznego, powinniśmy przedłożyć następujące dokumenty:
- dowód rejestracyjny, a w przypadku jego zagubienia kartę pojazdu (w przypadku braku dowodu
  rejestracyjnego oraz karty pojazdu skierowanie z Wydziału Komunikacji)
- poświadczenie aktualnego badania zainstalowanych w pojeździe urządzeń podlegających
  dozorowi technicznemu (np. zbiornik LPG, winda załadowcza)
Pamiętajmy: 
Na przedniej szybie pojazdu powinna znajdować się nalepka identyfikacyjna (z numerem rejestracyjnym).
AUTO-SERWIS dolna-kreska STACJA KONTROLI POJAZDÓW dolna-kreska FIRMA dolna-kreska KONTAKT dolna-kreska OGŁOSZENIA dolna-kreska ODDZIAŁ POLESIE