AS MOT - logo Oddział Polesie
STACJA KONTROLI POJAZDÓW kreska AUTO-SERWIS kreska AUTO-GAZ kreska FIRMA kreska KONTAKT kreska PROJEKTY UE kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW

INFORMACJA dot. ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA.

1. Nazwa beneficjenta (udzielającego zamówienia): „AS- MOT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motoryzacji s.c. 
2. Nazwa projektu: „Zakup innowacyjnego wyposażenia do diagnostyki pojazdów, w celu
podniesienia konkurencyjności firmy”.
3. Oś priorytetowa i działanie: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III. 6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.
4. Przedmiot zamówienia: Urządzenie (stanowisko) przeznaczone jest do przeprowadzania badań kontrolnych hamulców w pojazdach mechanicznych, które powinno charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:

 • Przystosowany do pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony i powyżej 3.5 tony
• Możliwość badania pojazdów z napędem 4x4 poprzez odwrócenie kierunku obrotów strony lewej i prawej
• Możliwość sterownia pilotem
• Miernik nacisku na pedał hamulca podłączany do pilota
• Wyposażony w przystawkę do badania motocykli
• Przystosowany do montażu wagi
• Przystosowany do montażu na kanale diagnostycznym
• Czujniki ciśnienia w układzie pneumatycznym
• Drukarka
• Dopuszczalny maksymalny nacisk na oś nie mniej niż 130 kN
• Długość rolek napędowych 1000mm
• Średnica zewnętrzna rolek napędowych 202 – 205 mm
• Prędkość obwodowa rolek napędowych 2,3- 2,6 / 4,6-5,6 km/h

5. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 02-11-2011, 90-768 Łódź, Al. Włókniarzy 211
6. Liczba otrzymanych ofert:  1
 
7. Streszczenie oceny i porównania ofert:
Lp. Nazwa i adres oferenta Cena Nazwa kryterium I
Cena
oraz ilość
przyznanych
punktów
Suma
otrzymanych
punktów
1 2 3 4 5
1. MAHA Polska sp. z o.o.
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Nakielska 35
70444,00 PLN – netto
86646,00 PLN - brutto
100 100
 
8. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
MAHA Polska sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 35
(nazwa/firma i adres wykonawcy)
9. Uzasadnienie:
Firma MAHA Polska sp. z o.o. przedstawiła najniższą cenę, otrzymując 100 punktów. Cena stanowiła jedyne kryterium wyboru ofert
 
Nasi partnerzy
STACJA KONTROLI POJAZDÓW dolna-kreska AUTO-SERWIS dolna-kreska AUTO-GAZ dolna-kreska FIRMA dolna-kreska KONTAKT dolna-kreska OGŁOSZENIA dolna-kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW