AS MOT - logo Oddział Polesie
STACJA KONTROLI POJAZDÓW kreska AUTO-SERWIS kreska AUTO-GAZ kreska FIRMA kreska KONTAKT kreska PROJEKTY UE kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW

INFORMACJA dot. ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA.

1. Nazwa beneficjenta (udzielającego zamówienia): „AS- MOT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motoryzacji s.c. 
2. Nazwa projektu: „Zakup innowacyjnego wyposażenia do diagnostyki pojazdów, w celu
podniesienia konkurencyjności firmy”.
3. Oś priorytetowa i działanie: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 
Działanie III.6 Rozwój mikor i małych przedsiębiorstw. 
4. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń: 
a) Urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów osobowych – urządzenie powinno charakteryzować się danymi technicznymi wskazanymi poniżej lub danymi równoważnymi:
piksel Przystosowany do pojazdów o posiadających obręcze w zakresie średnic od 12" do minimum 18"
piksel Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą wiązki laserowej 
piksel Rozstaw kół przednich samochodu 1100 – 1800 mm
piksel Rozstaw osi pojazdu 1800- 4700 mm

b) Urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów ciężarowych - urządzenie powinno charakteryzować się danymi technicznymi wskazanymi poniżej lub danymi równoważnymi:
piksel Przystosowany do pojazdów o posiadających obręcze w zakresie średnic od 14" do 24"
piksel Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą wiązki laserowej 
piksel Dopuszczalny nacisk koła na jedną obrotnicę - 5000 daN (~ 5000kG)
5. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 10-11-2011, 90-768 Łódź, Al. Włókniarzy 211
6. Liczba otrzymanych ofert:  1
 

7. Streszczenie oceny i porównania ofert:

a) urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów osobowych

Lp. Nazwa i adres oferenta Cena Nazwa kryterium I
Cena
oraz ilość
przyznanych
punktów
Suma
otrzymanych
punktów
1. Precyzja-Service sp. z o.o.
ul. Gdańska 99
85-022 Bydgoszcz
29 900,00 PLN – netto 
36 777,00 PLN – brutto
100 100
 

b) urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów ciężarowych

Lp. Nazwa i adres oferenta Cena Nazwa kryterium I
Cena
oraz ilość
przyznanych
punktów
Suma
otrzymanych
punktów
1. Precyzja-Service sp. z o.o.
ul. Gdańska 99
85-022 Bydgoszcz
24 900,00 PLN – netto 
30 627,00 PLN – brutto
100 100
 

8. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
    piksel urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów osobowych - Precyzja-Service sp. z o.o.
       ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz
       (nazwa/firma i adres wykonawcy) 
    piksel urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów ciężarowych - Precyzja-Service sp. z o.o.
      ul. Gdańska 99, 85-022 Bydgoszcz
      (nazwa/firma i adres wykonawcy) 

 

9. Uzasadnienie: 
Firma Precyzja-Service sp. z o.o., przedstawiła najniższe ceny, otrzymując 100 punktów w każdym rozstrzygnięciu. Cena stanowiła jedyne kryterium wyboru ofert.

Nasi partnerzy
STACJA KONTROLI POJAZDÓW dolna-kreska AUTO-SERWIS dolna-kreska AUTO-GAZ dolna-kreska FIRMA dolna-kreska KONTAKT dolna-kreska OGŁOSZENIA dolna-kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW